Guidade turer

Välkommen på en vandring genom en av det kalla krigets största och mest hemliga anläggningar.

En tur nere i anläggningen tar drygt en timme, under denna tid får du ta del av en resa som sträcker sig från istiden och vårt världsarv till ännu en på sätt och vis kall period , Det kalla kriget.

• Vandringen börjar uppe på ytan vid de gigantiska 15,2 cm torndubbel pjäser(kanoner) som kröner bergets topp. Där tar man del av historien som föranledde bygget av de 89 kustartilleri som likt ett pärlband klädde den norrländska kusten från Gävle i söder till Luleå i norr varav Hemsö fästning var den särklass största. Efter ca 20 minuter går man sedan ner 40 meter ner i urberget inga hjälmar eller overaller behövs då både klimat och standard är detsamma som när 340 soldater bodde och huserade där för inte mer än 25 år sedan. fotografering är inte bara tillåten utan uppmuntrad.

 • Nere i berget får man se inte bara hur man bodde och tillbringade sin fritid utan även kök, verkstäder, sjukhus, och stridslednings centraler mm som ett helt litet samhälle nere i berget på 5000 kvm.

• Turen går genom hela berget och avslutas direkt på den nybyggda restaurangens farstukvist. Har man av någon anledning problem att promenera de 300m tillbaks till parkeringen så finns transport på området som mer än gärna skjutsar besökarna. Detta bör bokas vid ankomst.

 • Anläggningen är mer eller mindre helt tillgänglighets anpassad och allt från rullstolar till barnvagnar mm tar sig fram utan problem, samtliga fordon av detta slag finns att låna på anläggningen.

Den välutrustade anläggningen består bland annat av verkstäder, storkök, sjukvårdsavdelning, logement, eget elverk, eldledningscentral, värmepannor, radaranläggning,matsal, mäss, duschar, stridsledningscentral, mekanisk verkstad och kanontorn. Miljön är orörd och unikt bevarad, såväl interiört som exteriört. Spärrbataljon Hemsö består av tre anläggningar; Storråberget (HÖ1), Havstoudd (HÖ2) och Kläffsö mätstation för Storråberget tunga artilleri. Etableringen av det lätta batteriet på Havstoudd pågick mellan 1961-1963, Kläffsön mellan 1967-1968.

Värnpliktiga vid KA 5 i Härnösand gjorde 5 månader av sin militärtjänstgöring på Hemsön ända fram till 1989, då anläggningen slutligen togs ur drift och övergick till att vara en övningsanläggning. 1992 stängdes Hemsö Fästning för gott.