Havstoudd (HÖ2)

Det lätta batteriet

Sammantaget är detta en mindre anläggning än den vid Storråberget. Batteriet kunde inte skjuta långt som det på Storråberget, men desto snabbare. Batteriets räckvidd var nio kilometer och eldhastighet 25 skott per pjäs och minut. Havstoudd ligger fågelvägen ungefär sju kilometer norr om Storråberget.

I början av 1960-talet moderniserades kustartilleriet och beslut togs att tillföra 30 stycken
fasta batterier bestående av Bofors fasta tornpjäs m/57 med 7.5 cm kaliber. De kom att byggas i tre serier, alla med speciella särdrag, från 1961 till 1975 och placerades ut i kustbandet på platser som till exempel Hemsö, Sundsvall, Karlshamn, Simrishamn, Malmö, Lysekil, Marstrand och Fårö.

Ett batteri utgjordes av tre pjäser med gemensam eldledningsfunktion i berg för maximalt skydd, även mot kärnvapen. I de åtta första batterierna, uppförda mellan 1961 och 1965, var de tre pjäserna sammanbundna genom en centraltunnel där det förutom eldledning, sammanställningsplats och kraftförsörjning även fanns manskapsförläggning, kök och verkstäder. På grund av den drygt 450 meter långa centraltunneln blev därför pjäsernas gruppering ganska tät med ca 200 meter mellan varje enhet.

Från centraltunneln i Havstoudd går förbindelser ut till de tre pjäserna, eldledningscentralen och till minstationen. Det finns även stigschakt som användes när skyttevärnen skulle bemannas.

Batteriet utrustades med tre 7,5 cm tornpjäs m/57. Till anläggningen hörde även 40 skyttevärn för närförsvar och fem skyddsrum för personal.

Övriga byggnader ovan mark består av en större förläggningsbyggnad och några mindre förråd. Samtliga hus är uppförda i trä med en enkel utformning.