Sjömålsroboten föddes på Hemsön

Idag har kustartilleriet ersatts av sjömålsrobotar. Den tunga sjömålsroboten som används av försvarsmakten idag heter robotsystem 15 (RBS 15) och kan bäras av fartyg, lastbilar eller flygplan.  För dess föregångare så är Hemsön och havet utanför en viktig del i utvecklingen av den. 

RBS15
Målrobot CT 20

Projekt M20

Marinförvaltningen experimenterade under 1950-talet med att ta fram en så kallad lufttorped för insats mot sjömål. Denna planerades förses med målsökare och fick projektnamnet M20. Vissa strider om ansvarsfördelningen för robotar mellan Marin- och Flygförvaltningen ledde till att utvecklingen drog ut på tiden.

År 1962 beställde Marinförvaltningen därför hos Saab, med hjälp av den franska firman Nord Aviation, vidareutveckling av en jetdriven målrobot CT 20. 

Inledning

Projektering, tillverkning och försök med ny materiel för ett tung kustrobotförband för kustartilleriet genomfördes under åren 1961 – 1963.

Den nya roboten hade radarmålsökare och i och med detta upphörde kommandostyrning från ledningscentralen. Detta innebar att skjutfältet på norra Gotland som man planerat använda var olämpligt framförallt på grund av mycket sjötrafik.

Skjutning med Robot 08
Robot 08

Hemsön

1965
Efter en paus i skjutningarna under 1964, men med prov och försök med nytillkommen utrustning, skedde under våren och försommaren 1965 rekognosering av ny försöksplats i Härnösandsområdet med skjutplats på södra delen av Åstön och ledningscentral på Hemsön.

1966 – 1967
Nu närmade man sig målet från försöksrobotar till stridsrobot och det var
SAAB i Linköping, som fick uppdraget, att utrusta roboten med bland annat
stridsdel och zonrör samt att vara systemansvariga för de sista utprovningarna, som ägde rum i Härnösandsområdet åren 1966 och 1967.
SAAB svarade för klargöring och skjutning och KA 2 ställde upp med biträde till skjutledare, radarpersonal och biträdde vid klargöringen och skjutningen. De sista provskjutningarna skedde mot fjärrmanövrerad motortorpedbåt utrustad med radarreflektorer.

Efter detta var systemet klart att ingå i krigsorganisationen med Blekinge
kustarilleriförsvar som mobiliseringsmyndighet och med KA 2 som utbildningsregemente. 

Det var då det första operativa sjörobotsystemet i världen.

Robot 08

Efter de avslutande skjutningarna i Härnösand 1966-67 grundutbildades det tunga kustrobotbatteriet 1967 –68 och ingick i
krigsorganisationen fr.o.m. hösten 1968 under namnet Robot 08. Den användes fram till 1995 då den ersattes av RBS15.

Robot 08