Verkstäder

Reparera

En viktig del i att anläggningen skall vara självförsörjande är verkstäderna, el, tele och mekanisk verkstäder finns nere i berget.