Ett besöksmål utöver det vanliga

Mitt i Ångermanälvens mynning, strax utanför Härnösand ligger ön Hemsön och här befinner sig Hemsö fästning, som historiskt är en av Sveriges mest betydande försvarsanläggningar. Fästningen har ett förflutet som kustförsvarets största anläggning och är den enda bevarade i sitt slag. Från huvudanläggningen (Hö1) som är insprängd i det 140 meter höga Storåberget ges en milsvid utsikt över kust, hav och öar.

Området har ur ett historiskt perspektiv upprepade gånger varit utsatt för intrång av det man betraktat som fienden. På grund av detta har området haft en stor strategisk betydelse för det svenska försvaret som 1953, efter ett försvarsbeslut om ökade resurser till försvaret, påbörjade byggnationerna Hemsö Fästning. Fyra år senare stod den topphemliga bergsanläggningen färdig. På 40 meters djup nere i berget tjänstgjorde 320 soldater, som i skydd av berget skulle överleva en kärnvapenattack.

Den välutrustade anläggningen består bland annat av verkstäder, storkök, sjukvårdsavdelning, logement, eget elverk, eldledningscentral, värmepannor, radaranläggning,matsal, mäss, duschar, stridsledningscentral, mekanisk verkstad och kanontorn. Miljön är orörd och unikt bevarad, såväl interiört som exteriört. Spärrbataljon Hemsö består av tre anläggningar; Storråberget (HÖ1), Havstoudd (HÖ2) och Kläffsö mätstation för Storråberget tunga artilleri. Etableringen av det lätta batteriet på Havstoudd pågick mellan 1961-1963, Kläffsön mellan 1967-1968.

Värnpliktiga vid KA 5 i Härnösand gjorde 5 månader av sin militärtjänstgöring på Hemsön ända fram till 1989, då anläggningen slutligen togs ur drift och övergick till att vara en övningsanläggning. 1992 stängdes Hemsö Fästning för gott.

Storåberget (HÖ1)

Havstoudd (HÖ2)

Kläfsön

Det tunga batteriet 15,2 cm

Det lätta batteriet 7,5 cm

Extern mätstation