Mässar

Mat

I berget finns tre mässar, vilka lite slarvigt kan jämföras med matsalar.

Officersmässen

Underofficersmässen

Manskapets matsal