Kustartilleriets fredsorganisation

För att kunna producera krigsförband och vidmakthålla material under fred och krig fanns ett antal kustartilleriförsvar med utbildningsregementen. Vidare fanns en för kustartilleriet gemensam stridsskola, benämnd kustartilleriets skjutskola.

Beskrivningen är tagen ur broschyren Kustartilleriet Organisation och taktik. Utgiven av försvarsmakten 1985 och beskriver aktuell organisation 1985.    

SK/KA 1
Stockholms kustartilleriförsvar med Vaxholms kustartilleriregemente, SK/KA1 som var lokaliserat till Vaxholm, nordväst om Stockholm.

SK/KA1 producerade ett antal KA-brigader samt ett antal självständiga KA-förband och de flesta sjörörliga förbanden inom KA. Viss utbildning var därför centraliserad till SK/KA 1. Vid SK/KA 1 fanns kustjägarskolan som utbildade kustjägarpersonal samt KA minskola som utbildade personal med min- och båttjänst.   

BK/KA 2
Blekingen kustartilleriförsvar med Karlskrona kustartilleriregemente, BK/KA 2 var lokaliserad till Karlskrona i Blekinge.

BK/KA2 producerade ett antal KA-brigade och ett antal självständiga KA-förband samt de flesta landrörliga inom KA.  Viss utbildning var därför centraliserad till BK/KA 2. Vid BK/KA 2 fanns artilleribataljonen som utbildade personal i rörlig artilleri- och robottjänst samt KA underhållsskola som utbildade mekaniker, tekniker för olika vapenslag och personal i förplegnastjänst. 

GK/KA 3
Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartilleriregemente, GK/KA 3 var lokaliserat till Fåresund på norra Gotland.

GK/KA 3 producerade i stort en KA-brigad och ett antal självständiga KA-förband 

MKV/KA 4
Militärkommando Väst med Älvsborgs kustartilleriregemente, MKV/KA 4 var lokaliserade till Göteborg. 

MKV var en gemensam myndighet för flottan och kustartilleriet, marinen. MKV/KA 4 producerade vad avser KA-förband, en brigad och ett antal självständiga KA-förband. Vid MKV/KA 4 fanns Marinens sjukvårdsskola som utbildade personal till sjukvårdsförband samt KA radarskola som utbildade radaroperatörer, radar- och eldledningstekniker.    

NK/KA 5
Norrlands kustartilleriförsvar med Härnösands kustartilleriregemente, NK/KA 5 som var lokaliserat till Härnösand. 

NK/KA5 producerade i stort en KA-brigad och ett antal självständiga KA-förband.  

KAS
Kustartilleriets skjutskola, KAS var lokaliserad till Skeppsholmen i centrala Stockholm. Skolan var större delen av året förlagd till olika utbildningsregementen och skjutfält.

KAS genomförde centrala kurser för såväl yrkes- som reservofficerare.