Kläffsön

Vår modernaste anläggning

Mätstation ARTE 719 Kläffsön. Den stod redo att tas i bruk 1970. Vid mätstationen säkerställdes spanings- och eldledningen för pjäserna vid Storråberget. På ytan syns endast ett litet skjul i trä som döljer nedgången till anläggningen samt en radarantenn, en pansarkupol med TV-kamera och en laseravståndsmätare. Byggnaden över ingången är en del av anläggningens kamouflage, då den ser ut som vilken fiskebod som helst som finns på ön.

Huvuddelen av anläggningen sträcker sig 40 meter ner i berget i fyra våningar. Till skydd mot markskakning vid bombanfall är den byggd i ett stålskelett som vilar på stora fjäderupphängningar.

Från ingången leder en trappa ned till nästa plan med en stötvågsbarriär. På detta plan finns även maskinrummet. I våningen under eldledningscentralen med systemet ARTE 719. Själva förläggningen för tjugo man finns ytterligare ett plan ner och längst ner i anläggningen finns kök, matsal och förråd samt tankar för vatten, diesel och avlopp. Från anläggningen fanns även flera nödutgångar.

I övrigt finns ett äldre observationsvärn i sten och betong i närheten av anläggningen och tolv skyttevärn som idag är plomberade.

Anläggningen bemannades av 15-17 personer och där finns kök, sovsalar, förråd etc.

Då anläggningen är svårtillgänglig att besöka visas endast för förbokade grupper.

 1. Avståndsmätare
 2. Radarantenn
 3. Luftintag
 4. Stötvågsbarriär
 5. Maskinrum
 6. Eldledningscentral
 7. Maskinrum
 8. Förläggning  
 9. Kök, förråd och matsal
 10. Förråd
 11. Bränsletankar