Hitta till oss

Hemsö fästning ligger på ön Hemsö, ca en mil norr om Härnösand. Kommer du med bil norrgående så följer du skyltar från E4 strax norr om Älandsbro, sväng av höger och följ vägen ca 10km tills ni kommer fam till färjeläget Kommer ni i södergående riktning så svänger ni vänster innan Älandsbro. Färjan tar ett 30 tal bilar och är gratis, länken till avgångstiderna hittar ni nedanför texten. När ni efter en härlig båttur på 6-7 minuter är framme på ön, så håller ni vänster när ni kör av färjan och följer vägen i ca 4km, sedan svänger ni av höger vid Hemsö fästnings skylten. Grusvägen ni nu kör är lite slingrig men är bred nog för bilar att mötas, den sträcker sig ca 4,5km uppför storråbergets västra sida. Djurlivet är mycket aktivt i det här området, med älgar, rådjur, tjädrar, harar och Lodjur så ta det försiktigt så är möjligheten att få se dem stor. När ni kör ombord på färjan är det viktigt att ni kör så nära framförvarande bil ni kan så att all får plats på färjan.